E-shop framarslovensko.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy. Kupujúci bezvýhradne akceptuje dodaciu lehotu uvedenú pri danom tovare. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákazník počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Cena dopravy a služieb (poštovné a balné)
Kurierská služba DPD / Platba vopre/ Dobierka (platí pre všetky druhy ako jednorázový manipulačný poplatok)       3,00 € / do 50,-€

0,00€ / od 50,-€

Tovar je možné na vyžiadanie doručiť aj do inej krajiny. Podmienkou je platba prevodom na náš účet. Doručenie v rámci Európy štandartnou poštovou službou je spoplatnené sumou 10 € resp. v závislosti od hmotnosti zásielky.

* Osobný odber je možný len na adrese a po telefonickom dohovore.